Tag: bahasa arab madrasah

Pelajaran Bahasa Arab Dasar: Haadza (Ini laki-laki satu orang)

Pelajaran Pertama Klik di sini untuk belajar bahasa Arab pelajaran pertama. Catatan: Pengguna smartphone dapat melihat dalam posisi landscape dengan menonaktifkan fitur “rotasi mati”.   Lihat pelajaran-pelajaran yang lain. Ringkasan Pembelajaran Pada pelajaran pertama ini, kita akan berkenalan kata tunjuk. Kata tunjuk di dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah pertama adalah haadza. […]